Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

ZARZĄDZENIE Nr 168/2018 BURMISTRZA RESZLA z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących na stanie Urzędu Gminy w Reszlu na dzień 31 grudnia 2018 roku 

Numer aktu: 168/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

ZARZĄDZENIE Nr 168/2018
BURMISTRZA RESZLA
z dnia 20 grudnia 2018 roku 

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących na stanie Urzędu Gminy w Reszlu na dzień 31 grudnia 2018 roku 

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. – o rachunkowości  (Dz.U. 2018 r. poz. 395 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje

§ 1. W Zarządzeniu Nr 162/2018 Burmistrza Reszla z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących na stanie Urzędu Gminy  w Reszlu na dzień 31 grudnia 2018 roku  w składzie zespołu spisowego, dokonującego spisu  z natury sald kont (pkt.j)  w pkt 3 nazwisko „Karolina Breziuk” zastępuje się nazwiskiem „Urszula Sawa”.

§ 2. Pozostałe zapisy pozostawia się bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Załączniki: