Wersja obowiązująca z dnia

„Reszelanie dbają o środowisko przyrodnicze”

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu w dniu 27.08.2023 r. podczas „DOŻYNEK GMINNYCH” zorganizowało stoisko, które na celu miało przybliżyć mieszkańcom Reszla tematykę związaną z segregacją odpadów komunalnych.

To drugie spotkanie z mieszkańcami pn.  „Reszelanie dbają o środowisko przyrodnicze”.

Na spotkaniu prowadzono edukację ekologiczną mieszkańców Gminy Reszel.

Najmłodszym uczestnikom wręczano kolorowanki oraz plan lekcji, które zawierały informacje związane z właściwym postępowaniem z odpadami. Dzieci otrzymywały baloniki w kolorze pojemników do segregacji odpadów.

Mieszkańcom przekazano torby materiałowe wielokrotnego użytku oraz pakiet ulotek, które przybliżyły zasady i korzyści płynące z właściwej segregacji odpadów.

 

Załączniki