Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Reszel pobranej dnia 09.01.2023 z wodociagu Reszel, Pilec, Wola, Zawidy

Załączniki