Wersja obowiązująca z dnia

Dodatkowy plan polowań zbiorowych

Zarząd Koła "Szarak" w Kętrzynie zawiadamia, że w dniu 02.12.2022. na obwodzie 101 i 134 w łowiskach Zalesie Kętrzyńskie, Grzybowo, Boże, Pastarzewo, Pilec odbędzie się dodatkowe polowanie zbiorowe.