Wersja obowiązująca z dnia

Wydłużenie terminu składania wniosków w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Wydłużenie terminu składania wniosków w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych do 28.11.2022 r.

Załączniki