Wersja obowiązująca z dnia

Zakup za pośrednictwem Gminy Reszel

Urząd Gminy w Reszlu informuje, że w celu umożliwienia preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez mieszkańców Gminy Reszel. podpisane zostanie porozumienie/umowa z podmiotem prywatnym, w zakresie sprzedaży, dystrybucji i transportu węgla. 

Aby skorzystać z możliwości zakupu paliwa stałego (orzech, groszek, miał) w Gminie Reszel należy złożyć wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego. 

Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy w Reszlu, Dział Techniczno – Budowlany, ul. Reymonta 1-4, pokój nr 1 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Reszel zakładka Zakup węgla – Zakup za pośrednictwem Gminy Reszel.

Wypełniony wniosek można złożyć w wersji:

  1. papierowej w Urzędzie Gminy w Reszlu, Dział Techniczno – Budowlany,ul. Reymonta 1-4, pokój nr 1w godzinach pracy Urzędu;
  2. elektronicznej, wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek podpisany podpisem elektronicznym).
     

Załączniki