Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TB.6220.9.2022.ROŚ z dnia 4 listopada 2022 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa dróg w miejscowości Klewno"

Załączniki

  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 386.12 KB, data dodania: