Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak : TB.6220.8.2022.ROŚ z dnia 12 października 2022 r w sprawie zmiany zmienionej decyzji Burmistrza Reszla znak: TB.6220.8.8.2022.ROŚ z dnia 26 lipca 2022 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchni zabudowy do 14,60 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 140/1 oraz działki 151/9 w miejscowości Dębnik gm. Reszel"

Załączniki

  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 354.92 KB, data dodania: