Wersja obowiązująca z dnia

Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody

Szanowni Państwo,

 

Przygotowanie polskiego rolnictwa na trwające zmiany klimatyczne jest zadaniem niezwykle potrzebnym i wymagającym zaangażowania nie tylko administracji wszystkich szczebli, ale przede wszystkim samych użytkowników wód, których decyzje bezpośrednio wpływają na ilość i jakość wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Wobec panujących susz i braków wody, staje się ona dobrem wspólnym i to dobrem o znaczeniu strategicznym i w tym kontekście jej zasoby powinniśmy traktować jak dziedzictwo, ponieważ od naszych działań w gospodarowaniu wodą będzie zależała jakość życia dzisiejszego i przyszłych pokoleń zamieszkujących polską wieś.

W nawiązaniu do spotkania zorganizowanego w miesiącu październiku 2022 r. w ramach projektu pn. ,,Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody’’, przesyłam przedstawioną na spotkaniu fiszkę projektową, tzw. ,,kartę pomysłów’’, w której proszę zamieścić informacje związane z proponowanymi inwestycjami w zakresie gospodarki wodnej powiatu.

Zgłaszającym może być stowarzyszenie, fundacja, spółka wodna, rolnik, gminna j.s.t. , Lasy Państwowe, inny podmiot/osoba

Poniżej umieszczony zostaje linki do strony Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, gdzie znajdą Państwo informacje nt. projektu pn. ,,Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody’’.

Informacje proszę przesyłać do dnia 31 października 2022 r.

W razie jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji uprzejmie proszę o kontakt -  Paweł Urbanowicz tel. kom. 665-895-606.

 

https://wmodr.pl/sir/operacje-wlasne-sir/lokalne-partnerstwa-ds-wody

https://wmodr.pl/sir/operacje-wlasne-sir/lokalne-partnerstwa-ds-wody/4326

 

 

Załączniki