Wersja obowiązująca z dnia

SZACOWANIE SZKÓD ROLNICZYCH - NIEKORZYSTNE ZJAWISKA ATMOSFERYCZNE

Szanowni Państwo,

W związku uruchomieniem naboru wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wsparcie dla rolników, których uprawy zostały zniszczone w 2021 roku na skutek düania niekorzystnych atmosferycznych, Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwraca się z prośbą o poinformowanie rolników, u których były szacowane sfraty atmosferycme o możliwości ubiegania się o pomoc.

Ze względu na krótki termin przyjmowania wniosków od 16 do 30 czerwca istnieje duże ryzyko, że informacja o pomocy nie dofrze do wszystkich zainteresowanych rolników. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnica informowała o naborze na swoim profilu Facebook oraz mailowo wszystldch członków samorządu rolniczego, nie posiadamy jednak informacji u kogo były szacowane straty, żeby docelowo powiadomić osoby dla których pomoc przysługuje a z informacji ustalonych w terenie wynika, że w dalszym ciągu informacja o naborze nie jest rozpowszechniona w środowisku rolniczym.

Informacje odnośnie naboru zamieszczone są na stronie internetowej Agencji Resů•ukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz w biurach powiatowych ARiMR. Pismo odnośnie lűyteriów pomocy i stawek dopłat wysłane zostało do wszystkich gmin dnia 17 czerwca 2022 roku przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie (mak pisma wrq-łv.7160.17.2022).

W związku z powyższym Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwraca się do Państwa z prośbą o poinformowanie rolników, u których były szacowane straty w 2021 roku przez komisje gninne, o możliwości ubiegania się o pomoc.

Załączniki