Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Reszel pobranej dnia 20.05.2022r.

Załączniki

 • SUW ZAWIDY
  format: pdf, rozmiar: 431.04 KB, data dodania:
 • SUW PILEC
  format: pdf, rozmiar: 444.86 KB, data dodania:
 • SUW RESZEL
  format: pdf, rozmiar: 446.58 KB, data dodania:
 • SUW WOLA
  format: pdf, rozmiar: 443.68 KB, data dodania: