Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o jakości pobranej wody przydatnej do spożycia

Badania laboratoryjne w okresie 01.03.2021-01.12.2021 r. próbek jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Pilec, Zawidy, Wola, Reszel.

Załączniki