Wersja obowiązująca z dnia

PSZOK

PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Warmińskiej 18 w Reszlu.
  1. Prowadzącym i właścicielem PSZOK jest Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Reszlu przy ul. 1 Maja 6.
  2. Odpady do PSZOK można dostarczać w następujących dnia tygodnia
    • poniedziałek  -           w godzinach:             12:00 do 17:00
    • środa             -          w godzinach               8:00 do 14:00
    • piątek            -           w godzinach               8:00 do 14:00                        
 w pozostałe dni tygodnia (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 89 755 02 05 wew. 28