Wersja obowiązująca z dnia

Procedury dot. szacowania szkód w rolnictwie spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

 

Procedury dot. szacowania szkód w rolnictwie spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/procedury-dot-szacowania-szkod-w-rolnictwie-spowodowane-niekorzystnymi-zjawiskami-atmosferycznymi

 

Załączniki