Wersja obowiązująca z dnia

INFORMACJA DOTYCZĄCA FOLII ROLNICZEJ

Informacja dotycząca folii rolniczej

            W celu oszacowania skali problemu rolników związanego z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, rolnicy z terenu gminy Reszel zainteresowani odbiorem folii proszeni są o przedłożenie do dnia 26 lipca 2021 r. informacji o ilości i rodzaju odpadów wg załączonej tabeli:

 

 

Miejscowość  zamieszkania producenta rolnego gminy Reszel

 

 

Posiadam następujące odpady pochodzące z działalności rolniczej:

(prosimy podać dane w ilościach miary Mg: 1 Megagram = 1 tona)

lp.

Rodzaj odpadu

Ilość (Mg)

1.

Folia rolnicza( biała, czarna)

 

2.

Siatka do owijania balotów

 

3.

Sznurek do owijania balotów

 

4.

Opakowania po nawozach

 

5.

Opakowania typu Big Bag

 

Razem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Reszlu w Dziale Techniczno- Budowlanym przy
ul. Reymonta 1-4; w pokoju nr 1 (Małgorzata Stadnik) lub telefonicznie 89 755-39-11.

                                                                                                         

Załączniki