Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz zezwoleń na opróznianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH POZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NA TERENIE GMINY RESZEL

Lp.

Nazwa i adres przedsiębiorcy

Rodzaj działalności, sygnatura, numer wpisu do rejestru, data wpisu

Stacja zlewna

Ważność zezwolenia

1.

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.

NIP: 742 000 68 75

ul. 1 Maja 6; 11-440 Reszel

Tel. 89-755-06-31

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Reszlu
ul. Rataja 4; 11-440 Reszel

Art.7 ust. 5 ustawy upc.

 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454_

Gminna jednostka organizacyjna prowadząca na obszarze własnej gminy działalność, o której mowa w ust. 1, na zasadach określonych w ustawie nie mają obowiązku uzyskania zezwoleń, o których mowa w ust. 1, ale muszą spełniać warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń.

2.

Przedsiębiorstwo Usługowe „Kret” Jerzy Skórski

NIP 742 105 77 39,

ul. Różana 8/35; 11-400 Kętrzyn

Tel. 604-173-767

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

TB.ROŚ.6233.2.1.2022,
z dnia 15.03.2032 r.

Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Reszlu
ul. Rataja 4; 11-440 Reszel; Oczyszczalnia Ścieków Trzy Lipy

15.03.2022 r.-

14.03.2032 r.

3

WC SERWIS Sp. z o. o.

NIP: 648 273 04 08

 ul. Szybowa 2; 41-808 Zabrze

Tel.602-178-102

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

TB.6233.6.2018.ROŚ z dnia 03.09.2018 r.

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Mikołajkach

ul. Dąbrowskiego 7; 11-730 Mikołajki

03.09.2018 r.-

01.09.2028 r.

4.

TRAPER Grażyna Majewska,

NIP: 742 001 01 67

Marcinkowo 179;

11-700 Mrągowo
Tel. 0535-512-777; 89-741-22-00

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

TB.6233.2.3.2021.RGO z dnia 16.06.2021 r.

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Mrągowie,
osiedle Mazurskie 1 A, punkt zlewny w miejscowości Polska Wieś k/ Mrągowa

21.06.2021 r.-

20.06.2031 r.

5.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

NIP: 742 000 09 15

ul. Poznańska 6, 11-400 Kętrzyn

Tel. 605-209-755

Tel. 722-100-255

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

TB.6233.2.4.2021 RGO, z dnia 14.10.2021 r.

Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Trzy Lipy, 11-400 Kętrzyn

21.10.2021 r.-

20.10.2031 r.

 

 

 

 

 

Załączniki