Wersja obowiązująca z dnia

Okresowo-roczna ocena jakości wody w wodociągach w miejscowościach Reszel, Pilec, Wola, Zawidy

Załączniki