Wersja obowiązująca z dnia

OGŁOSZENIE O INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

OGŁOSZENIE

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Burmistrz Reszla informuje, że w miesiącu sierpniu 2020 na terenie gminy Reszel przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit).

Inwentaryzacji poddane będą wszystkie wyroby zawierające azbest na terenie gminy (budynki mieszkalne, gospodarcze itp.), w celu opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reszel.

W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy przedstawicielom firmy URBANIKA JAN KOMOROWSKI wykonującym ww. inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych znajdujących się na posesjach w razie potrzeby.

Ponadto proszę o przekazywanie informacji o posiadaniu azbestu zmagazynowanego (zdemontowanego) na posesjach pod nr tel. 
508-230-160 lub do urzędu Gminy przy ul. Reymonta 1-4;
 Dział Techniczno- Budowlany tel. 89-755-39-11.

e-mail: kontakt@urbanika.eu

Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji, gmina będzie miała możliwość pozyskania dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych od mieszkańców, którzy zadeklarują taką potrzebę.

Załączniki