Wersja obowiązująca z dnia

Segregujmy odpady

 „Segregujmy odpady”

Problem wytwarzania każdego dnia olbrzymiej ilości odpadów jest powszechnie znany. To kłopot całej współczesnej cywilizacji i naszego konsumenckiego stylu życia. Często nie zdajemy sobie sprawy, że co roku statystyczny Polak produkuje nawet 332 kg śmieci. Dlatego tak ważna jest ich segregacja u źródła, czyli w gospodarstwach domowych. Dowiedzmy się jakie korzyści płyną z takiego postępowania.

Myśl globalnie

Segregacja odpadów często kojarzy się nam z ciężką i nie dla wszystkich przyjemną sytuacją 
- kilka koszy lub worków w domu, kolorowe kontenery na zewnątrz i problem z odpowiednim umieszczeniem śmieci. Nie jest to jednak takie trudne, a korzyści wynikające z tego procesu mają olbrzymi wpływ nie tylko na środowisko, ale również na lokalną społeczność. Należy bowiem pamiętać, że jest to nasz wspólny problem, który dzięki zachowaniu odpowiednich postaw możemy zminimalizować i przyczynić się do czystszego otoczenia.

Poznaj korzyści
Segregacja odpadów niesie za sobą wiele korzyści, których nie zawsze jesteśmy świadomi. Rozdzielając je w gospodarstwie domowym ograniczamy tony śmieci, które zanieczyszczają środowisko, a to z kolei powoduje, że minimalizujemy zagrożenia dla życia i zdrowia nas wszystkich.
Innym dobrodziejstwem segregacji odpadów jest pozyskiwanie surowców wtórnych, co skutkuje mniejszym zużyciem zasobów naturalnych. Nie bez znaczenia jest fakt, że selektywna zbiórka jest tańsza. Segregacja zwiększa również naszą świadomość ekologiczną i odpowiedzialność za otoczenie, w którym na co dzień przebywamy. Działając systematycznie w ten właśnie sposób wyrabiamy w sobie nawyki porządku i oszczędności.

Droga do recyklingu jest prosta
Sortowanie śmieci zaczyna się w naszym domu, skąd trafiają one do odpowiednich pojemników lub worków. Warto mieć na uwadze, że od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady, zależy ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Następnie wybrana w przetargu firma odbiera poszczególne grupy odpadów i zawozi je do zakładu gospodarowania odpadami. Tam wszystkie śmieci poddawane są procesowi oczyszczania, a te nie posegregowane trafiają do sortowni, gdzie zostają wyodrębnione odpady nadające się do dalszego odzysku. Po całym procesie odpady są przekazywane do recyklerów, którzy zajmują się ich przetwarzaniem, nadając im „drugie życie”.
Recykling tworzyw sztucznych chroni nasze gleby i wody gruntowe. Proces ich rozkładu może wynosić setki lat, a porzucone odpady mogą uwalniać silnie trujące substancje.
Podsumowując, należy pamiętać, że stosując się do zasad segregacji odpadów przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza, gleby i wody. Ograniczamy również liczbę odpadów w swoim otoczeniu, chroniąc zasoby naturalne z których korzystamy nie tylko my współcześnie żyjący, ale które będą służyły przyszłym pokoleniom.


Źródła: strony internetowe Ebook Recyclingowy, Ekofabryka.
Działania prowadzone przez WPK Sp. z o.o. w Reszlu w ramach umowy na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Reszel”