Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ochrona zwierząt

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska | wersja archiwalna

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

Zapytanie ofertowe 
dotyczące zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich


Gmina Reszel zaprasza do złożenia oferty świadczenia usługi polegającej na „ zapewnieniu bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym” w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1- wzorem umowy.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym, obejmuje m. in.:

    1) gotowość do zapewnienia miejsca i opieki nad zwierzętami gospodarskimi,

    2) przyjmowanie bezdomnych zwierząt gospodarskich, które utraciły tymczasowo lub na trwałe właściciela,

    3) przetrzymywanie i umieszczanie zwierząt gospodarskich w miejscu i warunkach bytowania właściwych ze względu na gatunek zwierzęcia,

    4) zapewnienie odpowiedniej opieki oraz karmienia gwarantującego dobrą kondycję i zdrowotność zwierząt,

    5) zapewnienie humanitarnego traktowania przyjętych zwierząt,

    6) zapewnienie opieki weterynaryjnej i niezbędnego leczenia przekazanym pod opiekę zwierzętom gospodarskim.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel w Sekretariacie w terminie do 16 maja 2019 roku, do godz. 14.00, na wzorze oferty na zapewnienie „bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym” – załącznik nr 1

Do niniejszego zapytania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych wartości
30 000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

Osoba do kontaktu Małgorzata Stadnik, tel. (89) 755-39-11.

Załączniki: