Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ochrona zwierząt

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

Zapytanie ofertowe 
dotyczące zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich


Gmina Reszel zaprasza do złożenia oferty świadczenia usługi polegającej na „ zapewnieniu bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym” w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1- wzorem umowy.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym, obejmuje m. in.:

    1) gotowość do zapewnienia miejsca i opieki nad zwierzętami gospodarskimi,

    2) przyjmowanie bezdomnych zwierząt gospodarskich, które utraciły tymczasowo lub na trwałe właściciela,

    3) przetrzymywanie i umieszczanie zwierząt gospodarskich w miejscu i warunkach bytowania właściwych ze względu na gatunek zwierzęcia,

    4) zapewnienie odpowiedniej opieki oraz karmienia gwarantującego dobrą kondycję i zdrowotność zwierząt,

    5) zapewnienie humanitarnego traktowania przyjętych zwierząt,

    6) zapewnienie opieki weterynaryjnej i niezbędnego leczenia przekazanym pod opiekę zwierzętom gospodarskim.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel w Sekretariacie w terminie do 16 maja 2019 roku, do godz. 14.00, na wzorze oferty na zapewnienie „bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym” – załącznik nr 1

Do niniejszego zapytania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych wartości
30 000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

Osoba do kontaktu Małgorzata Stadnik, tel. (89) 755-39-11.

Załączniki: