Rekrutacja 2019/2020

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
Rekrutacja 2019/2020
Wersja z dnia

Rekrutacja 2019/2020

Burmistrz Reszla

podaje do publicznej wiadomości harmonogram rekrutacji do przedszkola i klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej w Reszlu na rok szkolny 2019/2020

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r., poz. 996),

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO,

W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ,

DLA KTÓREJ ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA RESZEL

NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

 

Lp.   Postęowanie rekrutacyjne Postęowanie uzupełniające
1 Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły lub złożenie wniosku
o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z oświadczeniem potwierdzającym spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

4 -15
marca 2019

do 15.00

6 maja -
19 sierpnia 
2019

do 14.00

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń
i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i oświadczeń potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7. ustawy
o systemie oświaty

18 - 21
marca 2019

do 14.00

20 - 23
sierpnia 2019

do 14.00

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

do 22
marca 2019

do 14.00

do 27
sierpnia 2019

do 14.00

4 Potwierdzenie rodzica kandydata spoza obwodu szkoły woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

25-28
marca 2019  

do 14.00

28-30
sierpnia 2019

do 14.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

do 29
marca 2019

do 14.00

do 31
sierpnia 2019

do 15.00

 


TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO,
W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLA
DLA KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM
JEST GMINA RESZEL NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

 

Lp.   Postęowanie rekrutacyjne Postęowanie uzupełniające
1

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z załącznikami

4 -15
marca 2019

do 15.00

6 maja -
19 sierpnia 
2019

do 14.00

2 Przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną weryfikacji wniosków wraz z załącznikami o przyjęcie do publicznego przedszkola, z uwzględnieniem czynności mających na celu potwierdzenie okoliczności zawartych w załącznikach składanych wraz z wnioskiem

18 - 21
marca 2019

do 14.00

20-23
sierpnia 2019

do 14.00

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

do 22
marca 2019

do 14.00

do 27
sierpnia 2019

do 14.00

4

Złożenie pisemnego oświadczenia przez rodzica kandydata potwierdzającego wolę przyjęcia do danej placówki

25-28
marca 2019  

do 14.00

28-30
sierpnia 2019

do 14.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 29
marca 2019

do 14.00

do 31 sierpnia 2019

do 15.00