Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska | wersja archiwalna

Rekrutacja 2019/2020

Burmistrz Reszla

podaje do publicznej wiadomości harmonogram rekrutacji do przedszkola i klas pierwszych

publicznej szkoły podstawowej

 w Reszlu na rok szkolny 2019/2020

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r., poz. 996),

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO,

W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ,

DLA KTÓREJ ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA RESZEL

NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

Lp.

 

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

 

 

1

 

 

Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły lub złożenie

wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z

oświadczeniem potwierdzającym spełnianie przez

kandydata kryteriów branych pod uwagę w

postępowaniu rekrutacyjnym

4 -15 marca 2019

do 15.00

6 maja-

19 sierpnia

2019

do 14.00

 

 

 

 

2

 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i

wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i

oświadczeń potwierdzających spełnianie przez

kandydata kryteriów branych pod uwagę w

postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7. ustawy o systemie oświaty

18-21 marca 2019

do 14.00

20-23 sierpnia 2019

do 14.00

 

3

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i

kandydatów niezakwalifikowanych

do 22 marca 2019

do 14.00

do 27 sierpnia 2019

do 14.00

4

 

Potwierdzenie rodzica kandydata spoza obwodu szkoły  woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

25-28 marca 2019  do 14.00

28-30 sierpnia 2019

do 14.00

 

5

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i

nieprzyjętych

do 29 marca 2019 do 14.00

do 31 sierpnia 2019

do 15.00

 

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO,

W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLA

DLA KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM

JEST GMINA RESZEL NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

 

Lp.

 

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

 

1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do  publicznego

przedszkola wraz z załącznikami

4 -15 marca 2019

do 15.00

6 maja-

19 sierpnia

2019

do 14.00

 

 

 

2

 

 

 

 

Przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną

weryfikacji wniosków wraz                                

z załącznikami o przyjęcie do publicznego

przedszkola,                     

z uwzględnieniem czynności mających na celu

potwierdzenie okoliczności zawartych w

załącznikach składanych wraz z wnioskiem

18-21 marca 2019

do 14.00

20-23 sierpnia 2019

do 14.00

 

3

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 22 marca 2019

do 14.00

do 27 sierpnia 2019

do 14.00

 

4

 

Złożenie pisemnego oświadczenia przez rodzica kandydata potwierdzającego wolę przyjęcia do danej placówki

25-28 marca 2019  do 14.00

28-30 sierpnia 2019

do 14.00

 

5

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 29 marca 2019 do 14.00

do 31 sierpnia 2019

do 15.00

 

 

Sporządziła: Małgorzata Żoch

Burmistrz Reszla

podaje do publicznej wiadomości harmonogram rekrutacji do przedszkola i klas pierwszych

publicznej szkoły podstawowej

 w Reszlu na rok szkolny 2019/2020

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r., poz. 996),

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO,

W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ,

DLA KTÓREJ ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA RESZEL

NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

Lp.

 

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

 

 

1

 

 

Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły lub złożenie

wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z

oświadczeniem potwierdzającym spełnianie przez

kandydata kryteriów branych pod uwagę w

postępowaniu rekrutacyjnym

4 -15 marca 2019

do 15.00

6 maja-

19 sierpnia

2019

do 14.00

 

 

 

 

2

 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i

wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i

oświadczeń potwierdzających spełnianie przez

kandydata kryteriów branych pod uwagę w

postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7. ustawy o systemie oświaty

18-21 marca 2019

do 14.00

20-23 sierpnia 2019

do 14.00

 

3

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i

kandydatów niezakwalifikowanych

do 22 marca 2019

do 14.00

do 27 sierpnia 2019

do 14.00

4

 

Potwierdzenie rodzica kandydata spoza obwodu szkoły  woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

25-28 marca 2019  do 14.00

28-30 sierpnia 2019

do 14.00

 

5

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i

nieprzyjętych

do 29 marca 2019 do 14.00

do 31 sierpnia 2019

do 15.00

 

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO,

W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLA

DLA KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM

JEST GMINA RESZEL NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

 

Lp.

 

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

 

1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do  publicznego

przedszkola wraz z załącznikami

4 -15 marca 2019

do 15.00

6 maja-

19 sierpnia

2019

do 14.00

 

 

 

2

 

 

 

 

Przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną

weryfikacji wniosków wraz                                

z załącznikami o przyjęcie do publicznego

przedszkola,                     

z uwzględnieniem czynności mających na celu

potwierdzenie okoliczności zawartych w

załącznikach składanych wraz z wnioskiem

18-21 marca 2019

do 14.00

20-23 sierpnia 2019

do 14.00

 

3

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 22 marca 2019

do 14.00

do 27 sierpnia 2019

do 14.00

 

4

 

Złożenie pisemnego oświadczenia przez rodzica kandydata potwierdzającego wolę przyjęcia do danej placówki

25-28 marca 2019  do 14.00

28-30 sierpnia 2019

do 14.00

 

5

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 29 marca 2019 do 14.00

do 31 sierpnia 2019

do 15.00

 

 

Sporządziła: Małgorzata Żoch

Burmistrz Reszla

podaje do publicznej wiadomości harmonogram rekrutacji do przedszkola i klas pierwszych

publicznej szkoły podstawowej

 w Reszlu na rok szkolny 2019/2020

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r., poz. 996),

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO,

W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ,

DLA KTÓREJ ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA RESZEL

NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

Lp.

 

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

 

 

1

 

 

Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły lub złożenie

wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z

oświadczeniem potwierdzającym spełnianie przez

kandydata kryteriów branych pod uwagę w

postępowaniu rekrutacyjnym

4 -15 marca 2019

do 15.00

6 maja-

19 sierpnia

2019

do 14.00

 

 

 

 

2

 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i

wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i

oświadczeń potwierdzających spełnianie przez

kandydata kryteriów branych pod uwagę w

postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7. ustawy o systemie oświaty

18-21 marca 2019

do 14.00

20-23 sierpnia 2019

do 14.00

 

3

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i

kandydatów niezakwalifikowanych

do 22 marca 2019

do 14.00

do 27 sierpnia 2019

do 14.00

4

 

Potwierdzenie rodzica kandydata spoza obwodu szkoły  woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

25-28 marca 2019  do 14.00

28-30 sierpnia 2019

do 14.00

 

5

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i

nieprzyjętych

do 29 marca 2019 do 14.00

do 31 sierpnia 2019

do 15.00

 

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO,

W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLA

DLA KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM

JEST GMINA RESZEL NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

 

Lp.

 

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

 

1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do  publicznego

przedszkola wraz z załącznikami

4 -15 marca 2019

do 15.00

6 maja-

19 sierpnia

2019

do 14.00

 

 

 

2

 

 

 

 

Przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną

weryfikacji wniosków wraz                                

z załącznikami o przyjęcie do publicznego

przedszkola,                     

z uwzględnieniem czynności mających na celu

potwierdzenie okoliczności zawartych w

załącznikach składanych wraz z wnioskiem

18-21 marca 2019

do 14.00

20-23 sierpnia 2019

do 14.00

 

3

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 22 marca 2019

do 14.00

do 27 sierpnia 2019

do 14.00

 

4

 

Złożenie pisemnego oświadczenia przez rodzica kandydata potwierdzającego wolę przyjęcia do danej placówki

25-28 marca 2019  do 14.00

28-30 sierpnia 2019

do 14.00

 

5

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 29 marca 2019 do 14.00

do 31 sierpnia 2019

do 15.00