Wersja obowiązująca z dnia

Informacja dotycząca pomocy dla rolników, którzy w 2018 roku ponieśli straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Załączniki