Wersja obowiązująca z dnia

Informacja dotycząca pomocy dla rolników, którzy w 2017 roku ponieśli straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Załączniki