Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ochrona zwierząt

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Utrzymywanie psów ras agresywnych

 

Termin załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zezwolenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

 

Osoba kontaktowa

Małgorzata Stadnik

 

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Reszlu
ul. Reymonta 1-4, 11 – 440 Reszel
 – pok. nr 3

 

Telefon kontaktowy

tel. (89) 755-39-11

 
Adres e-mail

przyroda@ugreszel.pl

 

Opłaty

W wysokości 82 zł. Opłata skarbowa - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. Zapłaty dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

 

Jakie rasy psów uznano za agresywne?

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r.. Wykaz ten powstał po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego. 
Zgodnie z § 1 rozporządzenia wykaz obejmuje następujące rasy psów:

 1. Amerykański pit bull terrier;
 2. Pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
 3. Buldog amerykański;
 4. Dog argentyński;
 5. Pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
 6. Tosa inu;
 7. Rottweiler;
 8. Akbash dog;
 9. Anatolian karabash;
 10. Moskiewski stróżujący;
 11. Owczarek kaukaski.
 

Co jest wyznacznikiem wydawania zezwoleń?

Wnioskując o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną trzeba wskazać w jaki sposób pies będzie utrzymywany. Przed wszystkich chodzi o to, by wskazać czy nie będzie stanowił on zagrożenia dla ludzi lub innych zwierząt. Na przykład można puścić swojego pupila aby wolno biegał po działce, która jest tak ogrodzona, że pies nie ma możliwości się z jej terenu wydostać. Jeżeli jednak systematycznie będzie wychodził poza teren, jest to podstawą nawet do cofnięcia zezwolenia i zabrania psa właścicielowi. Jeżeli właściciel szczuje swoim psem ludzi lub zwierzęta także jest to podstawą do cofnięcia zezwolenia.

 

Kto wydaje zezwolenia?

Zezwolenie wydawane jest przez Burmistrza, właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. Osoby zamierzające prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa zobowiązane są do wystąpienia ze stosownym wnioskiem.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, obejmujący pisemną informację o:
  • pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci i ewentualnym sposobie oznakowania,
  • miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza prowadzić hodowlę lub utrzymywać psa.
 2. Do wglądu - dokument stwierdzający tożsamość.
 

Jakie są konsekwencje nie posiadania zezwolenia?

Zgodnie z art. 37 a ustawy o ochronie zwierząt osoby prowadzące hodowlę lub utrzymujące psa rasy uznawanej za agresywną bez zezwolenia podlegają karze aresztu lub grzywny. W przypadku posiadania psa wymienionych ras bez zezwolenia można nawet orzec przepadek zwierzęcia, co w praktyce oznacza odebranie go właścicielowi.

 

Podstawa prawna

Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

 

Załączniki: