Wersja obowiązująca z dnia

Prognoza oddziaływania na środowisko lokalnego programu rewitalizacji miasta Reszel.

Załączniki