Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Dział Administracyjno - Prawny

Ogłoszono przez Andrzej Jankiewicz

Odpis z Rejestru Instytucji Kultury

 

Termin załatwienia

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

 

Osoba kontaktowa

Klaudia Zubrycka

 

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Reszlu
ul. Rynek 24
11-440 Reszel
- pokój nr 10

lub za pośrednictwem poczty

 

Telefon kontaktowy

tel. (89) 755 39 05

 

Adres e-mail

dz.gosp@ugreszel.pl

 

Opłaty

Zgodnie z art.4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł. od każdej pełnej lub zaczętej strony.
Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej
Numer konta Urzędu Gminy w Reszlu
Bank Spółdzielczy w RESZLU 04 8851 0008 2001 0000 0101 0001

 

Uwagi

​Gmina Reszel prowadzi Rejestr Instytucji Kultury, dla których jest organizatorem.
Są to następujące instytucje:

  1. Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu.
  2. Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

  • otwarty dostęp do zawartości rejestru – udostępnienie danych jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  • wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej – na wniosek.

​2. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

3. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

 

Podstawa prawna

​Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz.189).