Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Dział Administracyjno - Prawny

Ogłoszono przez Andrzej Jankiewicz

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Termin załatwienia

W ciągu 5 dni

 

Osoba kontaktowa

Karolina Breziuk

 

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Reszlu
ul. Rynek 24
11-440 Reszel 

- pok. nr 14 - Organizacja i Promocja Gminy

 

Telefon kontaktowy

tel. 0-89 755 39 09

 

Wymagane Dokumenty

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć:

  1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
  3. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
  4. Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
 

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.