Wersja obowiązująca z dnia

Zespół Szkolno - Przedszkolny

Zespół Szkolno - Przedszkolny


ul. M. Konopnickiej 2, ul. B. Chrobrego 5A
11-440 Reszel
tel. 89 755 01 96 / 89 755 00 37
e-mail: sp3reszel@onet.pl


DYREKTOR ZESPOŁU - Edward Szmul