Wersja nieobowiązująca z dnia

Szkoła Podstawowa Nr 3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
ul. Marii. Konopnickiej 2
11-440 Reszel
NIP: 742-207-66-44
tel. 89 755 0196

www.sp3.reszel.pl
sekretariatsp3@vp.pl

Dyrektor Szkoły - Danuta Baten
dyrektorsp3@vp.pl