Zastępca Burmistrza

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
Kierownictwo Urzędu
Wersja z dnia

Zastępca Burmistrza

mgr Jerzy Bajorek

Tel. (89) 755 39 02


Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu

 

§ 10.1. Zastępca Burmistrza wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Burmistrza.

2. Przy wykonywaniu swoich kompetencji i zadań Zastępca działa w granicach określonych imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza.

3. Do zadań Zastępcy Burmistrza w szczególności należy:

 1. wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,
 2. zastępowanie Burmistrza podczas nieobecności w sprawach bieżących Urzędu, z uwzględnieniem postanowień ust. 1,
 3. określanie zadań merytorycznych nadzorowanych komórek organizacyjnych Urzędu,
 4. sprawowanie bezpośredniego nadzoru na powierzonym komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami organizacyjnymi gminy,
 5. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza,
 6. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw, z zastrzeżeniem postanowień ustawy,
 7. przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 8. udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Gminy w zakresie ustalonym przez Burmistrza,
 9. reprezentowanie gminy w czasie uroczystości i spotkań, w zakresie ustalonym przez Burmistrza,
 10. współdziałanie w zakresie wykonywanych kompetencji z Radą, Burmistrzem, Sekretarzem, Skarbnikiem, jednostkami pomocniczymi, jednostkami organizacyjnymi gminy, wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu nie podlegającymi nadzorowi Zastępcy,
 11. rozpatrywanie wniosków wpływających do Urzędu w zakresie realizowanych kompetencji,
 12. rozpatrywanie skarg na bezpośrednio podległych pracowników,
 13. przygotowywanie programów strategicznych i gospodarczych ,
 14. zadań wynikających z przepisów o izbach rolniczych,

4. Zastępcy podlegają bezpośrednio:

 1. Kierownik Działu Techniczno-Budowlanego,

5. Zastępca pełni nadzór nad :

 1. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 2. Środowiskowym Domem Samopomocy w Reszlu.