Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Kierownictwo Urzędu

Ogłoszono przez Andrzej Jankiewicz | wersja archiwalna

Zastępca Burmistrza

mgr Jerzy Bajorek

Tel. (0-89) 755 39 02


Zadania Zastępcy Burmistrza
(wyciąg z ujednoliconego Statutu Gminy Reszel)
1) wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,
2) zastępowanie Burmistrza w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności pełnienia przez niego obowiązków, sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi:
a) Administracją Domów Mieszkalnych w Reszlu,
b) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Reszlu,
4) sprawowanie nadzoru kompetencyjnego realizacji zadań przez Dział Techniczno- Budowlany w sprawach:
a) gospodarki gruntami i nieruchomościami,
b) planowania i zagospodarowania przestrzennego,
c) realizacji inwestycji i zamówień publicznych,
d) ochrony środowiska, przyrody,
e) dróg i innej infrastruktury gminnej,
f) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
5) sprawowanie nadzoru w zakresie realizacji zadań merytorycznych przez pracowników następujących spraw:
a) ewidencji ludności,
b) wojskowych, obronnych i obrony cywilnej,
c) gospodarki i statystyki rolnej,
d) zatrudniania bezrobotnych, bhp,
e) przeciwdziałania skutkom alkoholizmu we współdziałaniu z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu
 
§10.4 Zastępcy podlegają bezpośrednio:
1) Kierownik Działu Techniczno Budowlanego
2) Kierownik Działu Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.