Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Remonty nawierzchni dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta i Gminy Reszel

Status: Unieważnione

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Załączniki: