Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska | wersja archiwalna

Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Załączniki: