Wersja obowiązująca z dnia

Wykonywanie konserwacji i utrzymanie w stałej sprawności samochód i sprzęt pożarniczy stanowiący wyposażenie OSP w Reszlu oraz usunięcie usterek mających wpływ na sprawność i gotowość sprzętu ratowniczego.