Wersja obowiązująca z dnia

Remont dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Reszel