Wersja obowiązująca z dnia

Usługa polegająca na pracy sprzętu t.j. ciągnika z kosiarką rotacyjną wraz z kierowcą, przy wykaszaniu poboczy na drogach gminnych