Wersja obowiązująca z dnia

Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego