Wersja obowiązująca z dnia

Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy