Wersja obowiązująca z dnia

Wykonanie operatu szacunkowego określający wartość służebności gruntowej (przejazdu i przechodu), na części nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr: 98/2 obręb 0027 Wólka Ryńska ( pow. 515,77 m2 ) i działka nr 181 obręb 0014 Robawy ( pow. 221,92 m2 )