Wersja obowiązująca z dnia

Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 124504 N ulica Nad Fosą w Reszlu.