Wersja obowiązująca z dnia

Wykonanie oznakowania poziomego jezdni dróg powiatowych na terenie miasta Reszel