Wersja obowiązująca z dnia

Realizacja zadania polegającego na świadczeniu usług weterynaryjnych w 2022 r na terenie Gminy Reszel