Wersja obowiązująca z dnia

Wykonanie oznakowania poziomego jezdni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Reszel