Wersja obowiązująca z dnia

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont elewacji budynku przy ul. Podzamcze 1, w którym mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu