Wersja obowiązująca z dnia

,,Budowa lampy solarnej w msc. Czarnowiec”