Wersja obowiązująca z dnia

Zamówienie polegające na przeniesieniu instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego w Reszlu