Wersja obowiązująca z dnia

Oczyszczanie nawierzchni jezdni na drogach powiatowych na terenie miasta Reszel samojezdną zamiatarką mechaniczną