Wersja obowiązująca z dnia

Przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej oraz informacyjno - komunikacyjnej budynku i lokalu urz edu Gminy w Reszlu oraz przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej stron internetowych urzędu.