Wersja obowiązująca z dnia

Usługa w zakresie wykonania tablic informacyjnych , kierunkowych do oznakowania dojścia do zabytków i parku miejskiego w Reszlu.